Gå till innehåll

Startsida


På den här sajten hittar du lättillgängligt och praktiskt metodmaterial som du kan använda för att sprida kunskapen om tillgänglighet, flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom till lärare, skolledning och övriga personalkategorier på den vux-enhet där du arbetar. För ökad tillgänglighet finns detta material både som text och som inlästa ljudfiler. På vår projektblogg hittar du även instruktionsfilmer för hur du kommer igång med olika digitala verktyg och lösningar.

Klicka på länken för att komma till projektbloggen: https://flexibeltlarande.wordpress.com/

Den här sajten är skapad som en del av projektet DalaWux -Flexibelt Lärande 2.0, ett projekt med stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
Materialet kan användas t.ex. som:
  • kort introduktion till arbetslaget eller kollegiet (5 min)
  • information på APT (30 min)
  • diskussionsunderlag för arbetslaget (1 timme)
  • underlag för studiedagar/utvecklingsdagar m.m. (halvdag/heldag)