Gå till innehåll

Att använda dator, smartphone, surfplatta och appar


Ny teknik leder inte automatiskt till lärande. Det handlar om hur man använder tekniken, och vilket förhållningssätt man har till sin undervisning och lärandet i stort. Precis som med andra verktyg finns det med ny teknik möjlighet att hitta nya arbetssätt som förändrar själva lärandet.

Oavsett om man använder dator, skrivplatta eller smartphone får man åtkomst till materialet och kan arbeta med det. En del av det flexibla lärandet handlar om att använda olika devicer vid olika tillfällen, delvis beroende på vad man har tillgång till och vilka program man vill använda. Du behöver som lärare ha en grundläggande förståelse för hur man använder dessa olika devicer, och vilka fördelar och nackdelar som respektive device har i lärandet.

Källa: projektets egna reflektioner