Gå till innehåll

Blended learning


Blended learning - eller "blandade lärmiljöer" som det kallas på svenska - avser just en blandning av olika lärmiljöer. Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Blandat lärande är en sorts flexibelt lärande, men det är inte synonymer. Flexibelt lärande kan ske helt på distans, medan blended learning alltid innehåller vissa fysiska möten.
Det finns många olika metoder för blended learning, till exempel det flippade klassrummet och NUDU. NUDU är en variant av flexibelt lärande och innebär en kombination av närundervisning (NU) och distansundervisning (DU). Kurserna har regelbundna närträffar och mellan dessa sker kommunikationen mellan kursens deltagare i distansform. Källa

Se en film som förklarar begreppet Blended Learning på fyra minuter.