Gå till innehåll

Delade dokument

Att arbeta med delade dokument innebär att du kan samarbeta med andra människor i samma dokument samtidigt eller var för sig när det passar. Detta är möjligt tack vare att dokumenten ligger sparade i "molnet", d.v.s. online på en skyddad yta som du själv bestämmer över.
Ur pedagogisk synvinkel är det mest intressanta att alla slags dokument också kan delas med en eller flera genom att ge alla med tillgång till länken rätt att visa, kommentera och/eller redigera dokumentet eller genom att bjuda in användarna via deras e-postadress. Dokumenten sparas på ett lagringsutrymme i den molntjänst som används.

Källa: Projektets egna reflektioner