Gå till innehåll

Guide – för införande av ett flexibelt lärande på enheten

För att som lärare kunna arbeta praktiskt med ett flexibelt lärande behöver man ha en viss grundläggande kunskap och förståelse kring tekniken. Man behöver förstå hur man skall arbeta med delade dokument, använda molntjänster, använda film/ljud, använda klassblogg samt förstå hur man använder datorer, smartphones, surfplattor m.m.

En bra idé är att börja i små steg, att förankra idéerna med ledningen och kollegorna samt att koppla det nya arbetssättet till det dagliga arbetet med eleverna. I projektet Dalawux-Flexibelt lärande har vi tagit fram en hel del informationsfilmer, instruktionsfilmer, riktlinjer och guider som kan hjälpa dig på vägen. Denna guide är baserad på projektets gemensamma erfarenhet när det gäller införande av digital teknik i lärandet.

Steg 1
Skapa en liten introduktionskurs kring det flexibla lärandet för alla lärare samt för skolledaren. Detta kan vara i form av en miniföreläsning på 30 minuter under APT, där ni använder er av filmen om ”Flexibelt lärande” och det ”Flippade klassrummet” som stöd för föreläsningen.

Steg 2
Diskutera med er rektor kring behovet av att utveckla det pedagogiska arbetet och nyttan av arbetssättet Flexibelt lärande.

Steg 3
Skapa en liten arbetsgrupp med nyfikna kollegor som vill utforska det flexibla lärandet. Denna arbetsgrupp har som uppgift att ta till sig det flexibla lärandet, och att sprida det till sina kollegor. Det är bra om det i denna arbetsgrupp finns någon eller några som kommit lite längre fram med det flexibla lärandet, så att ni får lite stöttning och tips. Genom att vara flera som samarbetar och diskuterar så blir det ökad kraft i insatsen på enheten.

Steg 4
Diskutera i arbetsgruppen vad ni skulle vilja åstadkomma genom det flexibla lärandet, och vilken typ av lärprocess som behöver utvecklas. Diskutera vilka typer av IT-verktyg som vore intressanta att testa för att utveckla det flexibla lärandet på enheten.

Steg 5
Arbetsgruppen väljer ut några lämpliga informationsfilmer kring digital teknik och digitala tjänster och tittar på dem gemensamt. Fundera på om dessa lösningar kan fungera för den lärprocess ni vill utveckla på enheten.

Steg 6
Välj ut en eller två lämpliga digitala lösningar som ni djupdyker i. Ni tar del av mer tekniska instruktionsfilmer kring hur man använder lösningen, ni testar själva att använda lösningen. Det kan t.ex. röra sig om hur man delar dokument och arbetar i molnet eller hur man gör film och ljudfiler som stöd i undervisningen.

Steg 7
Börja använda dessa digitala lösningar i det pedagogiska arbetet med eleverna. Försök skapa arbetsuppgifter som inkluderar de digitala lösningarna på ett kreativt och effektivt sätt. Skapa en plats i molnet där ni delar digitalt material och arbetsuppgifter med varandra.

Steg 8
Gör en uppföljning kring resultatet av användningen av de nya digitala lösningarna

Steg 9
Arbetsgruppen återkopplar uppföljningens resultat till rektor och övriga kollegor i samband med en APT. Bjud in fler kollegor till att delta i arbetet med det flexibla lärandet.

Steg 10
Välj ut andra digitala lösningar, som har olika funktioner och ger olika pedagogiskt stöd. Testa dessa lösningar, och prova sedan att använda dem i det praktiska arbetet med eleverna. Gör en uppföljning av resultatet, och fortsätt utvecklingsarbetet.