Gå till innehåll

Guide – för lärares arbete med kollegialt lärande


Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Att aktivt arbeta med ett kollegialt lärande kan vara både utvecklande och utmanande. Nedan har vi försökt sammanfatta framgångsfaktorerna och utmaningarna för ett kollegialt lärande, ur lärarnas perspektiv. Tanken är att detta skall fungera som en guide för lärare i utforskandet av det kollegiala lärandet.

Framgångsfaktorer för kollegialt lärande:

 • att jobba aktivt med att dela kunskap mellan lärare, skapa utrymme för pedagogiska diskussioner
 • att hitta stunder i vardagen där man delar kunskap
 • att systematiskt berätta och dela, i små steg
 • att allt material man delar finns kvar och kan delas med nya kollegor
 • att utforska och testa den nya kunskapen, t.ex. i form av små uppgifter att lösa
 • att hitta en praktisk nytta, en användning av kunskaperna i vardagen
 • att våga erkänna att man inte kan allt, och en trygghet i att våga fråga
 • att väcka nyfikenheten hos kollegorna
 • att inse att alla lär på olika sätt
 • att våga prova och misslyckas när man testar nya saker
 • att som skolledare vara det goda exemplet

Utmaningar för kollegialt lärande:

 • svårt att hitta tid och plats för att dela kunskap
 • olika kunskapsnivåer gör det svårt att dela samma information med alla lärare
 • att veta hur man skall börja dela kunskap
 • att gå från ny kunskap till praktisk användning
 • sårbart när det endast är en lärare som har kunskapen
 • stor konkurrens kring vad som skall spridas
 • att man låter experten hantera t.ex. det här med IT
 • att veta när ett kollegialt lärande behövs, hur vet man andra lärares kunskapsnivå och kunskapsområden?
 • att veta hur man kan stödja det kollegiala lärandet på enheten, och få support i denna process
 • rädsla för nya arbetssätt och ny kunskap, kräver ledarskap

Källa: gruppdiskussioner hösten 2016 med vux-verksamheter inom projektet Dalawux-Flexibelt lärande 2.0