Gå till innehåll

IKT och tillgänglighet


God tillgänglighet är inte bara bra för vissa. Det är bra för alla!

Om man betraktar IKT som ett verktyg till kunskap och förståelse, likväl som penna och papper, vad är det då som gör IKT till ett så lysande verktyg för lärare och elever ur ett tillgänglighetsperspektiv?

Nedanstående punkter har vi fångat upp från projektets dialog med lärare och elever.

 • Använd ljud, bild, foto, film
 • Visa film för att skapa ett intresse runt ett ämne
 • Mobiltelefoner, plattor, datorer är så naturligt för eleverna
 • Det är roligt att använda teknik och eleverna blir mer aktiva
 • Digitala verktyg som underlättar för elever med läs och skrivsvårigheter
 • Eleverna tycker det är roligare att få skriva digitalt
 • Det är oftast väldigt enkelt att använda den nya tekniken och verktygen
 • Ta hjälp av eleverna
 • Det är kul
 • Demokrati och mänskliga värderingar
 • Källkritik, många källor, vinklade sidor
 • Kunskap om att lära