Gå till innehåll

Länkar


DalaWux Flexibelt Lärande 2.0
På projektbloggen hittar du bl.a. instruktionsfilmer för hur du kommer igång med olika digitala verktyg och lösningar.
Länk: https://flexibeltlarande.wordpress.com/

DalaWux - Kunskap och kompetens för framtiden
DalaWux är samverkansorganet för den kommunala vuxenutbildningen i Dalarnas samtliga 15 kommuner.
Läs mer om DalaWux verksamhet på hemsidan
Länk: http://www.dalawux.se/

SPSM
Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0 har drivits med stöd av SPSM
Länk: https://www.spsm.se/