Gå till innehåll

Om kommunikationsmaterial


Under den här delen av webbplatsen hittar du presentationer, informationsfilmer och även en inspelad föreläsning gällande tillgänglighet.
Materialet är tänkt att användas som informations och inspirationsmaterial för spridning av den praktiska nyttan av IKT kopplat till NPF.