Gå till innehåll

Om tillgänglighet


Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

Vad menas med tillgänglig lärmiljö?
Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för studerande oavsett funktionsförmåga.
Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla studerande ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.
Källa