Gå till innehåll

Presentation av projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0 (film 10 min)


Presentationen förklarar kort vårt mål och syfte med projektet. Den visar också hur vi och våra deltagare tagit oss an utmaningar för en mer inkluderande lärmiljö och hur vi försökt hitta lösningar på detta. Vårt måtto är -Lev som du lär, vilket vi gjort genom hela projektet.

Den här presentationen är gjord som en film där en berättarröst lotsar dig genom presentationen.

Materialet är tänkt att användas för spridning och inspiration men också för att få en ökad förståelse gällande IKT kopplat till NPF.