Gå till innehåll

Projektpresentation (bildspel)


Det här är en online-baserad presentation som kort förklarar vårt mål och syfte med projektet. Den visar också hur vi och våra deltagare tagit oss an utmaningar för en mer inkluderande lärmiljö och hur vi försökt hitta lösningar på detta.
Vårt måtto är -Lev som du lär, vilket vi gjort genom hela projektet.

Materialet är tänkt att användas för spridning och inspiration men också för att få en ökad förståelse gällande IKT kopplat till NPF.
Materialet kan användas i sin helhet eller enstaka bilder. Om du klickar på kugghjulet i verktygsfältet hittar du stödanteckningar till presentationen. Du kan också förstora upp presentationen till helskärmsläge och klicka på blixten för att få tillgång till en pointer/pekare.