Gå till innehåll

Projektteamet


Från vänster: Torbjörn Skarin, Lena Palm Eriksson, Peter Gunnebro

Projektteamet har bestått av Lena Palm Eriksson (projektledare), Peter Gunnebro (IKT-utvecklare) och Torbjörn Skarin (utvärderare). Projektteamet har även fått stöd från Anette Ingels (specialpedagog) och Ebba Ossiannilsson (forskare). Nedan ges en kort beskrivning av oss.

Lena Palm Eriksson
Lena har varit projektledare för projektet Dalawux-Flexibelt Lärande 1.0 och 2.0. Lena har stor vana att driva större regionsövergripande projekt med goda resultat, som exempelvis ESF-projektet Dalakompetens, DalaValideringscentrum m.fl. Lena har även en roll som processledare inom Dalawux (samverkansorgan för den kommunala vuxenutbildningen i Dalarnas 15 kommuner), och har därmed en mycket god kontakt och relation till både rektorer och beslutsfattare i Dalarnas kommuner.

Lena är med i expertgruppen för den nationella Valideringsdelegationen och har även haft uppdrag åt Skolverket.

Epost: lena.dalawux(at)gmail.com


Peter Gunnebro
Peter har haft rollen som IKT-utvecklare och IKT-utbildare inom projektet Dalawux-Flexibelt Lärande 1.0 och 2.0.

Med sin kunskap och förmåga att inspirera och motivera deltagarna har Peter tagit det Flexibla Lärande till nya nivåer inom DalaWux. Peter har under flera år arbetat med utveckling av nya arbetssätt med stöd av ny teknik och digitala molntjänster inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Dalarna. Peter har tidigare bl.a. arbetat som projektledare samt utbildare i ESF-projektet Dalalyft, där kompetensutveckling för småföretagare i Dalarna och dess anställda, bl.a. kring digitala verktyg varit fokus.
Epost: yrkesintroduktion.peter(at)gmail.com

Torbjörn Skarin
Torbjörn har haft rollen som utvärderare av projektet Dalawux-Flexibelt Lärande 1.0 och 2.0, och har haft ett särskilt ansvar för den fördjupade dokumentationen och utvärderingen i projekten. Torbjörn har tidigare genomfört ett stort antal studier och utvärderingar inom utbildningsområdet, både på kommunal, regional och nationell nivå. Torbjörn har tidigare även tagit fram flera omvärldsanalyser och forskningsöversikter kring IKT och ett flexibelt lärande.

Epost: torbjorn.skarin(at)samhallsanalys.nu


Anette Ingels
Anette Ingels arbetar som specialpedagog i Centrala Elevhälsan I Rättviks kommun. Är ansvarig för Skoldatateksverksamheten i Barn och utbildningsförvaltningen. En verksamhet som ansvarar för IT och specialpedagogik inom alla skolformer. I Skoldatateket finns ett nära samarbete med IT-enheten i kommunen. Skoldatateket har genomfört olika IT- projekt och samverkar idag med Socialförvaltningen för att övergången till vuxenvärlden ska bli så bra som möjligt när det tillgängligheten till digitala verktyg.

Epost: anette.ingels(at)rattvik.se

Ebba Ossiannilsson
Ebba Ossiannilsson är en oberoende forskare som har genomfört flera internationella kvalitetsutvärderingar inom området E-lärande, open online learning och MOOCs. Ebba är ofta engagerad som expert och kvalitetsgranskare kring distanslärande och MOOC, och deltar frekvent som talare på både nationella och internationella forskningskonferenser inom området.

 Epost: Ebba.Ossiannilsson(at)gmail.com

Obs! När du ska skicka epost, byt ut (at) mot @. Detta är ett sätt för att motverka spam och nätfiske.