Gå till innehåll

Säkerhet & PUL


En viktig del inom skolans digitalisering är användningen av det som brukar kallas molntjänster. Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över internet. Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. Molntjänster kan till exempel underlätta det formativa arbetssättet och göra information mer tillgänglig.

Det finns flera olika molntjänster, varav Microsoft Office365 och Google Apps for Education är två tjänster som blir allt vanligare att skolor använder. Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till PUL och Dataskyddsförordningen som innebär en del skärpta regler.

Tjänsterna är till viss del gratis och ibland används de utan reflektion kring de utmaningar som finns och utan beredskap på problematik som kan uppstå. SKL arbetar därför med stöd till de kommuner och landsting som använder sig av molntjänsterna och har nu uppdaterat materialet för att tydliggöra vad man ska tänka på i införandet och användandet av molntjänster i skolan. Källa