Gå till innehåll

Skapa klassblogg

En klassblogg kan vara mycket användbar på många sätt i det flexibla lärandet. Här kan du som lärare bygga upp en digital lärmiljö på ett strukturerat och överskådligt sätt. Strukturen och tydligheten är särskilt bra för studerande med ADHD och ASD. På bloggen kan du t.ex publicera elevens övningsuppgifter och instruktioner, dela filer och dokument, publicera foton och grafiska illustrationer. Bloggen är också ett utmärkt ställe att bädda in lektioner som du spelat in som ljudfiler, instruktionsfilmer, Youtubeklipp och annat material som eleven kan titta och lyssna på om och om igen och när som helst.
Att skapa en klass/elevkalender och publicera på bloggen hjälper den studerande att hålla reda på saker. Andra fördelar med att använda klassblogg är att innehållet blir mer tillgängligt för personer med läs och skrivsvårigheter då datorns eller surfplattans inbyggda talsyntes och andra digitala hjälpmedel kan användas.

För den studerande kan arbetet kring en blogg utveckla och inspirera till skrivande, läsande och lärande. Dessutom skapas en gemenskap i klassen som sträcker sig utanför klassrummets och skolans väggar. Bloggen kan möjliggöra för dem att producera texter, filmer och illustrationer kring intresseområden som ligger dem nära. Den ger utrymme för elevernas delaktighet och ger dem möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande.