Gå till innehåll

Tillgänglighetsmodell SPSM (filmad föreläsning 1 tim 22 min)


I denna filmade workshop 2016-05-18 med projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0 går specialpedagog Anette Ingels igenom den tillgänglighetsmodell som SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tagit fram.

Snabbnavigering (klicka på tidsangivelsen inom parantes så flyttas du direkt till valt avsnitt som öppnas i ett nytt fönster):

Bild 1 - Inledning (3:43)
Bild 2 - Lagar och regler kring tillgänglighet (4:19)
Bild 3 - Antal befolkning med någon form av funktionsnedsättning (6:00)
Bild 4 - Vad menas med tillgänglig lärmiljö? (8:12)
Bild 5 - Tillgänglighetsmodellen (10:04)
Bild 6 - Mina erfarenheter av Tillgänglighetsmodellen (11:34)
Bild 7 - Tillgänglighetsmodellens utveckling (18:36)
Bild 8 - Förutsättningar för lärande (22:57)
Bild 9 - Social miljö (28:47)
Bild 10 - Pedagogisk miljö (30:52)
Bild 11 - Fysisk miljö (52:08)
Bild 12 - Inredning (59:55)
Bild 13 - Planering och organisation av utbildningsverksamhet (1:03:10)
Bild 14 - Framgångsfaktorer (1:11:13)
Bild 15 - Webbsidor Värderingsverktyg SPSM (1:18:50)
Bild 16 - Frågor till gruppdiskussion (1:19:36)