Gå till innehåll

Använda film


Film är en bra utgångspunkt för undervisning. Filmen kan användas som gemensam upplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta eller som diskussionsunderlag.
Film fungerar också utmärkt som ett eget uttrycksmedel. Filmberättandet passar dessutom många elever bättre än det traditionella skrivna språket.

Idag är de flesta människor både konsumenter och producenter av rörlig bild, tack vare sociala medier och lättillgänglig videoteknik. Film och rörliga bilder är en del av vår vardag, och vi måste få möjlighet att bearbeta intrycken och få verktyg till att förstå vår omvärld. Källa